Thứ Ba, 2 tháng 12, 2014

"Chúa Giêsu đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần"

Phúc Âm: Lc 10: 21-24
"Chúa Giêsu đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần"
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần, Người nói: "Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì đã giấu không cho những người thông thái khôn ngoan biết những điều này, nhưng đã tỏ cho những kẻ đơn sơ. Vâng lạy Cha, đó là ý Cha đã muốn thế. Cha Ta đã trao phó cho Ta mọi sự. Không ai biết Chúa Con là ai, ngoài Chúa Cha; cũng không ai biết Chúa Cha là Ðấng nào, ngoài Chúa Con, và những người được Chúa Con muốn tỏ cho biết!"Rồi Chúa Giêsu quay lại phía các môn đệ và phán: "Hạnh phúc cho những con mắt được xem những điều chúng con xem thấy; vì chưng Ta bảo các con: có nhiều tiên tri và vua chúa đã muốn xem những điều chúng con thấy, mà chẳng được xem, muốn nghe những điều chúng con nghe, mà đã chẳng được nghe.
Suy Niệm:
Thiên Chúa chỉ mạc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những tâm hồn đơn sơ khiêm hạ. Những kẻ cậy mình khôn ngoan không được biết những kín nhiệm của Trời cao. Thiên Chúa yêu người hèn mọn. Thiên Chúa bênh vực người yếu đuối. Chính trong sự nhỏ bé của con người, huyền nhiệm tình yêu được bày tỏ.
Cầu Nguyện:
Lạy Cha, xin tái tạo trong tâm hồn chúng con sự đơn sơ khiêm hạ. Gia đình chúng con chỉ muốn tuyệt đối phó thác vào tình thương của Cha. Như bé an tâm trong lòng mẹ, gia đình chúng con tràn đầy hạnh phúc trong trái tim yêu thương của Cha.
Gia đình chúng con cũng ước mong sống chân thành yêu mến hàng xóm láng giềng của chúng con. Khi chúng con muốn sống chan hòa yêu thương với mọi người, là dấu chứng chúng con đón nhận được ơn mạc khải huyền nhiệm của Thiên Chúa. Huyền nhiệm tình yêu như Cha đã yêu thương chúng con.
Chúng con cầu xin, nhờ Ðức Giêsu, Chúa chúng con. Amen.