Thứ Năm, 30 tháng 10, 2014

"Không lẽ một tiên tri phải giết chết ngoài thành Giêrusalem?"

Phúc Âm: Lc 13, 31-35

"Không lẽ một tiên tri phải giết chết ngoài thành Giêrusalem?"

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Trong ngày ấy, có mấy người biệt phái đến gần thưa Chúa Giêsu rằng: "Xin Thầy lên đường và đi khỏi đây, vì Hêrôđê toan giết Thầy". Người trả lời: "Các ông hãy đi nói với con cáo đó rằng: "Ðây Ta trừ quỷ và chữa lành bệnh tật hôm nay và ngày mai, rồi ngày thứ ba Ta hoàn tất cuộc đời. Nhưng hôm nay, ngày mai và ngày hôm sau nữa, Ta còn phải đi đường, vì không lẽ một tiên tri bị giết chết ngoài thành Giêrusalem".

"Ôi Giêrusalem, Giêrusalem! Ngươi giết hại các tiên tri và ném đá những người đã được sai đến cùng ngươi. Ðã bao lần Ta muốn tụ họp con cái ngươi, như gà mẹ ấp ủ gà con dưới cánh, thế mà ngươi đã không muốn. Thì đây, nhà các ngươi sẽ bị bỏ hoang vu. Nhưng Ta bảo cho các ngươi hay: Các ngươi sẽ không còn xem thấy Ta, cho đến khi các ngươi sẽ nói rằng: "Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến!"

Suy Niệm:

Nhìn trong viễn cảnh Giêrusalem, thành đô của dân Chúa bị tàn phá. Ðức Giêsu cảm thương họ. Ngài buồn, Ngài than! Ðức Giêsu đau lòng khi thấy họ khổ. Thiên Chúa không sung sướng khi phải dùng lửa để thanh luyện. Cuộc đời của Ðức Giêsu dành trọn cho dân Do thái. Ngài say mê giảng dạy, chữa bệnh và làm nhiều dấu lạ để họ tin và được cứu rỗi. Thế nhưng họ cứng lòng, cương quyết một mực chối từ. Vì lòng chai cứng của họ, Thiên Chúa phải dùng bàn tay sắt để sửa trị. Với phương cách đó, Ngài đau lòng biết bao, vì Ngài thương họ như gà mẹ ủ con dưới cánh.

Cầu Nguyện:
 
Lạy Chúa, cuộc sống của chúng con không khác gì dân Do thái. Chúng con đã đón nhận biết bao ơn lành của Chúa: Cơm bánh chúng con ăn, áo quần chúng con mặc, khí trời chúng con hít thở, bao nhiêu dấu lạ chúng con được chứng kiến trong chính bản thân cũng như xung quanh chúng con. Ðáng lẽ với những hồng ân bao la ấy, chúng con sẽ nhận ra tình yêu của Thiên Chúa. Thế nhưng, đam mê bao bọc vây kín, làm chúng con không nhận ra phúc lành tràn đầy đó. Chúng con luôn sống vô ơn, bất xứng. Xin Chúa sửa dạy chúng con. Xin cho chúng con sớm nhận ra tình yêu của Chúa. Xin đừng để chúng con cứ mãi chai lì, khiến Chúa phải đau lòng. Xin Chúa đưa những con chiên lạc đàn trở về trong tình yêu thương và hợp nhất trong một đoàn chiên. Chúng con cầu xin nhờ Ðức Giêsu Kitô Con Chúa, Chúa chúng con. Amen.