Thứ Tư, 17 tháng 9, 2014

"Chúng tôi đã thổi sáo mà các anh không nhảy múa, chúng tôi đã hát những điệu bi ai mà các anh không khóc".

Phúc Âm: Lc 7, 31-35
"Chúng tôi đã thổi sáo mà các anh không nhảy múa, chúng tôi đã hát những điệu bi ai mà các anh không khóc".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Ta sẽ phải nói những người của thế hệ này giống ai đây? Họ giống ai? Họ giống như những đứa trẻ ngồi ngoài đường phố gọi và nói với nhau rằng:
"Chúng tôi đã thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa.
"Chúng tôi đã hát những điệu bi ai, mà các anh không khóc".
Bởi vì khi Gioan Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ngươi bảo: "Người bị quỷ ám". Khi Con Người đến có ăn có uống, thì các ngươi lại nói: "Kìa con người mê ăn tham uống, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi". Nhưng sự khôn ngoan đã được minh chính bởi tất cả con cái mình".
Suy Niệm:
Ðức Giêsu phê phán về sự cứng lòng và kiêu ngạo của người Do Thái, đặc biệt là các kinh sư và Pharisêu. Họ luôn tìm cách để biện minh cho mình và trốn tránh sự thật. Gioan Tẩy Giả sống khắc khổ, họ bảo là bị qủy ám. Còn Ðức Giêsu sống giản dị, gần gũi, hòa đồng với dân, họ lại cho là một tay ăn nhậu, bê tha. Thế nhưng, trước sự hiện diện và hành động yêu thương của Ðức Giêsu, càng chứng tỏ cho thấy họ thật ngoan cố và ác tâm.
Nếu chúng ta cứng lòng không tin vào Ðức Giêsu, chúng ta cũng sẽ không nhận ra Ngài.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, chúng con cũng yếu đuối, cứng lòng trong niềm tin như những người Do Thái xưa. Ngày nay Chúa vẫn hiện diện và đang tích cực can thiệp vào lịch sử nhân loại, vào lịch sử cuộc đời chúng con. Chúa ban cho chúng con biết bao hồng ân. Thế nhưng chúng con vẫn không hài lòng, chúng con thường kêu ca than trách mọi chuyện. Xin cho chúng con biết nhìn ra những điểm tích cực trong cuộc sống. Và đó là dấu chứng của một tình yêu Thiên Chúa đang trào tràn trên chúng con. Amen.