Thứ Tư, 4 tháng 5, 2016

"Thần Chân lý sẽ dạy các con biết tất cả sự thật".

Phúc Âm: Ga 16, 12-15

"Thần Chân lý sẽ dạy các con biết tất cả sự thật".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy, và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh Thầy, vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Tất cả những gì Cha có, đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói: "Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con".

Suy Niệm:

Thánh Thần do Ðức Giêsu gởi đến sẽ làm chứng về Người. Chúa Thánh Thần sẽ dẫn chúng ta đến sự thật toàn vẹn đó chính là sự thật tỏ bày nơi Con Thiên Chúa làm người. Ðể dần dần chúng ta càng hiểu sâu xa hơn về Ðức Giêsu. Chúa Thánh Thần cũng sẽ cho chúng ta thấy rõ sứ mạng của Ðức Giêsu: vì yêu, Ngài tự hiến để cứu nhân loại chúng ta.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, cuộc sống của chúng con không thiếu những lúc phải mò trong tối tăm mù mịt vì chúng con không nhận biết Chúa. Có khi chúng con đã lầm đường lạc lối, vì chúng con quên đi vai trò của Chúa Thánh Thần. Mà Chúa Thánh Thần là người Thầy duy nhất được Ðức Giêsu sai đến hướng dẫn chúng con. Xin cho chúng con biết yêu mến và lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần thúc giục trong tâm hồn, nhất là những lúc lương tâm chúng con bị mờ tối. Amen.