Thứ Ba, 3 tháng 5, 2016

"Nếu Thầy không đi, thì Ðấng Phù Trợ sẽ không đến với các con".

Phúc Âm: Ga 16, 5b-11

"Nếu Thầy không đi, thì Ðấng Phù Trợ sẽ không đến với các con".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Bây giờ Thầy về với Ðấng đã sai Thầy, mà các con không ai hỏi Thầy: Thầy đi đâu? Nhưng vì Thầy đã nói với các con điều đó, nên lòng các con tràn ngập u sầu. Dầu vậy Thầy phải nói sự thật cho các con: Thầy đi thì ích lợi cho các con, vì nếu Thầy không đi, thì Ðấng Phù Trợ sẽ không đến với các con, nhưng nếu Thầy ra đi, Thầy sẽ sai Người đến với các con. Khi Người đến,Người sẽ tố cáo thế gian về tội lỗi, về sự công chính và về án phạt. Về tội lỗi vì họ đã không tin vào Thầy. Về sự công chính, vì Thầy về cùng Cha, và các con sẽ không còn thấy Thầy. Về án phạt, vì thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử".

Suy Niệm:

Ðức Giêsu đến đem ơn cứu độ cho nhân loại. Thế nhưng thế gian đã chối từ. Thế gian không chấp nhận Ðức Giêsu và đồng thời cũng không đón nhận Chúa Thánh Thần. Với sự cứng lòng đó thế gian sẽ bị hạch hỏi về tất cả sự thật khi Thần Chân Lý đến.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Thánh Thần, đây là thời đại của Ngài. Ngài đến để làm chứng về Ðức Giêsu. Xin Chúa Thánh Thần giúp mỗi tâm hồn chúng con được mềm mại, dễ uốn nắn. Ðể chúng con được Chúa Thánh Thần dẫn vào tình yêu của Ðức Giêsu, và nhờ đó chúng con được ơn cứu độ. Amen.