Thứ Ba, 12 tháng 4, 2016

"Không phải Môsê, mà chính Cha Ta mới ban bánh bởi trời đích thực".

Phúc Âm: Ga 6, 30-35

"Không phải Môsê, mà chính Cha Ta mới ban bánh bởi trời đích thực".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, đám đông thưa Chúa Giêsu: "Ngài sẽ làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy mà tin Ngài? Ngài làm được việc gì? Cha ông chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như đã chép rằng: "Người đã ban cho họ ăn bánh bởi trời". Chúa Giêsu đáp: "Thật Ta bảo thật các ngươi, không phải Môsê đã ban cho các ngươi bánh bởi trời, mà chính Cha Ta mới ban cho các ngươi bánh bởi trời đích thực. Vì bánh của Thiên Chúa phải là vật tự trời xuống, và ban sự sống cho thế gian". Họ liền thưa với Ngài rằng: "Thưa Ngài, xin cho chúng tôi bánh đó luôn mãi". Chúa Giêsu nói: "Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta sẽ không hề đói; ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ".

Suy Niệm:

"Bánh sự sống chính là Ta! Ai đến với Ta sẽ không hề đói và kẻ tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ."

Ðức Giêsu chính là sự sống, sự sống đích thực. Chúng ta vẫn tưởng rằng: chúng ta đang sống, và cần gì sự sống nào khác nữa. Nhưng thực ra chúng ta đã lầm. Cuộc sống hiện tại của chúng ta chỉ là giai đoạn khởi đầu cho cuộc sống mai hậu. Hãy đến với Ðức Giêsu, nhất là qua Thánh Lễ mỗi ngày để tiếp nhận được sự sống thần linh.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, là Kitô hữu, chúng con vẫn dự thánh lễ mỗi ngày, vẫn rước Chúa mỗi ngày. Nhưng cuộc sống của chúng con chẳng biến đổi chút nào. Có lẽ chúng con chưa tin thật vào sự sống thần linh Chúa muốn trao ban cho chúng con. Nên chúng con sống hững hờ và tiếp nhận Chúa mỗi ngày theo hình thức. Xin cho chúng con lòng sốt mến và niềm tin sâu xa vào cuộc sống Chúa Cha đang lưu truyền qua Chúa Giêsu Thánh Thể để nuôi dưỡng chúng con mỗi ngày. Amen.