Thứ Sáu, 4 tháng 12, 2015

"Tin vào Chúa Giêsu, hai người mù được chữa lành".

Phúc Âm: Mt 9, 27-31

"Tin vào Chúa Giêsu, hai người mù được chữa lành".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, có hai người mù chạy theo Chúa và kêu lớn tiếng rằng: "Hỡi Con vua Ðavít, xin thương chúng tôi". Khi Chúa tới nhà, những người mù tiến lại gần Chúa. Chúa Giêsu phán bảo họ: "Các ngươi có tin rằng Ta có thể làm việc ấy không?" Họ thưa: "Lạy Thầy, có". Bấy giờ Chúa sờ vào mắt họ và phán: "Các ngươi tin thế nào, thì hãy được như vậy". Mắt họ liền mở ra, nhưng Chúa Giêsu truyền cho họ rằng: "Coi chừng, đừng cho ai biết". Nhưng vừa ra đi, họ liền đồn tiếng Người trong khắp miền ấy.

Suy Niệm:

Nhờ hai con mắt, con người hòa nhịp được với thế giới, thưởng thức được muôn hình vạn trạng của vũ trụ bao la xinh đẹp này. Hai con mắt khép lại là kể như đi dần trong cô đơn. Cảm nghiệm được nỗi bất hạnh của mình, hai người mù vừa lẽo đẽo theo Ðức Giêsu vừa van xin Ngài: "Lạy Con Vua Ðavít, xin thương xót chúng con".

Ý thức được nỗi khốn cùng của mình là bước khởi đầu nền tảng để đáng được Thiên Chúa xót thương. Càng thấy mình bất lực, càng cậy dựa vào Thiên Chúa. Ðiều quan trọng là chúng ta biết bám chặt vào Chúa và xin Chúa chữa lành tâm hồn chúng ta.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, ánh sáng niềm tin của chúng con còn rất yếu mà có lúc hầu như lịm hẳn. Quanh chúng con chỉ thấy toàn bóng đêm, trong khi giữa cuộc đời đầy sự đe dọa của ác thần. Lạy Chúa, xin thắp lên cho chúng con một niềm tin. Xin ánh lửa tình yêu của Chúa sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin cho thế giới của chúng con hôm nay tìm ra được lý tưởng sống. Ðể nhờ đó con người tìm ra được ý nghĩa cuộc đời và được sống trong bình an hoan lạc. Amen.