Thứ Tư, 9 tháng 12, 2015

"Hãy đến với Ta, hỡi những ai vất vả cực nhọc".

Phúc Âm: Mt 11:28-30

"Hãy đến với Ta, hỡi những ai vất vả cực nhọc".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi.

Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an.

Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng.

Suy Niệm:

Ðức Giêsu tự giới thiệu cho chúng ta một tình yêu đặc biệt Ngài dành cho con người, nhất là những người đau khổ vất vả. Hãy đến với Chúa. Ngài sẽ nâng đỡ ủi an tâm hồn sầu khổ của chúng ta. Ách tình yêu Ngài đem đến được thay thế và làm cho ách nặng cuộc đời trở nên êm ái nhẹ nhàng. Kiêu căng đưa đến hận thù. Chỉ có hiền lành, khiêm nhường mới đưa tới niềm vui tươi mát cho cuộc đời. Amen.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, xin dạy mỗi người chúng con biết sống hiền lành, khiêm nhường và yêu thương như Chúa. Ðể cuộc sống chúng con luôn thấy nhẹ nhàng an vui, gia đình, làng xóm chúng con luôn tỏa bầu khí ấm áp yêu thương. Chỉ khi nào chúng con biết sống với tất cả con tim, cuộc đời chúng con mới thực sự có ý nghĩa và hạnh phúc. Amen.