Thứ Năm, 17 tháng 12, 2015

"Gioan là sứ thần dọn đường Chúa".

Phúc Âm: Lc 7, 24-30

"Gioan là sứ thần dọn đường Chúa".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi những người Gioan sai đến đi rồi, Chúa Giêsu nói với đám đông về Gioan rằng: "Các ngươi đi xem gì ở hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió ư? Vậy các ngươi đi xem gì? Một người ăn mặc lả lướt ư? Nhưng những người ăn mặc óng ả và đời sống xa hoa thì ở trong cung điện nhà vua. Vậy các ngươi đi xem gì? Một tiên tri ư? Phải, Ta bảo các ngươi, và còn hơn một tiên tri nữa. Chính về ông đã có lời chép rằng: "Này đây Ta sai sứ thần Ta đi trước con, và sẽ dọn đường cho con". Ta nói cho các ngươi biết, trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một người nào cao trọng hơn Gioan, nhưng người nhỏ nhất trong nước Thiên Chúa lại cao trọng hơn ông".

Toàn thể dân chúng đã nghe Ngài, cả những người thu thuế đều vâng lời Thiên Chúa, và chịu phép rửa của Gioan. Còn những người Biệt phái và Luật sĩ đã khinh chê ý định của Thiên Chúa, và họ không chịu để Gioan thanh tẩy cho.

Suy Niệm:

Thánh Gioan là một lời chứng sống động về Ðấng Cứu Ðộ. Suốt cuộc đời chứng nhân, Gioan chỉ nhận mình là tiếng kêu trong sa mạc, chuẩn bị dọn đường cho Ðấng Cứu Thế. Gioan rất trung thành và luôn chu toàn sứ mệnh. Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy Ðức Giêsu đặc biệt khen ngợi Gioan. Ông quả là sứ giả chân chính của Ðức Giêsu.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, bởi đâu Gioan được Chúa khen ngợi như vậy? Phải chăng vì ông đã ý thức và chu toàn trách nhiệm được trao phó?

Xin Chúa ban cho chúng con có được tinh thần trách nhiệm, hăng say làm tròn bổn phận của một người cha tốt, một người mẹ hiền, một người con ngoan, nhất là bổn phận của một chứng nhân trung thành của Ðức Kitô giữa thế giới hôm nay. Amen.