Thứ Ba, 22 tháng 9, 2015

"Mẹ và anh em Ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành".

Phúc Âm: Lc 8, 19-21

"Mẹ và anh em Ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, mẹ và anh em Chúa Giêsu đến tìm Người, nhưng vì đám đông, nên không thể đến gần Người được. Người ta báo tin cho Người rằng: "Có mẹ và anh em Thầy đứng ở ngoài muốn gặp Thầy". Người trả lời với họ rằng: "Mẹ và anh em Ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành".

Suy Niệm:

Câu trả lời của Chúa gợi cho chúng ta cảm giác Chúa hững hờ với Mẹ Ngài và anh em của Ngài. Nhưng thực ra không phải vậy. Ðức Giêsu đang ca tụng Ðức Maria. Vì hơn ai hết, Mẹ là người luôn biết lắng nghe và thực hành ý Chúa một cách tuyệt đối. Ðiều Ðức Giêsu muốn nói với chúng ta: Chúng ta chỉ thực sự là anh em với Ngài, nghĩa là được chia sẻ sự sống vĩnh cửu và hạnh phúc trong nhà Ngài, khi chúng ta biết lắng nghe và làm theo thánh ý của Thiên Chúa Cha. Tất cả những gì Thiên Chúa cho xảy đến trong cuộc đời chúng ta đều đã được an bài tốt đẹp, nếu chúng ta biết tin nhận và thi hành với tất cả lòng yêu mến, phó thác thì đó là một hạnh phúc lớn lao cho chúng ta.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, chúng con là những người thật hạnh phúc vì chúng con được làm con Chúa và được Lời Chúa dạy dỗ, dẫn dắt trong cuộc sống. Xin cho chúng con biết lắng nghe và sống theo những điều Chúa dạy. Ði theo Lời Chúa, chúng con sẽ cảm được sự êm ái và được bảo đảm trước những gian nan thử thách, để có thể trở về Nhà Cha trong bình an và hân hoan. Amen.