Thứ Ba, 30 tháng 12, 2014

"Bà đã nói về Người với tất cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc Israel".

Phúc Âm: Lc 2, 36-40

"Bà đã nói về Người với tất cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc Israel".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, có bà tiên tri Anna, con ông Phanuel, thuộc chi họ Asê, đã cao niên. Mãn thời trinh nữ, bà đã sống với chồng được bảy năm. Rồi thủ tiết cho đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời khỏi đền thờ, đêm ngày ăn chay cầu nguyện phụng sự Chúa. Chính giờ ấy, bà cũng đến, bà liền chúc tụng Chúa, và nói về trẻ Giêsu cho tất cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc Israel.

Khi hai ông bà hoàn tất mọi điều theo luật Chúa, thì trở lại xứ Galilêa, về thành mình là Nadarét. Và con trẻ lớn lên, thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan, và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng Người.

Suy Niệm:

Ông Simêon và bà Anna luôn phụng sự Thiên Chúa trong đền thờ. Ðược thấy Chúa, được ẳm Chúa, đã làm cho họ hoàn toàn no thỏa. Ðối với họ, cuộc đời này chẳng còn gì đáng quý, đáng ước mơ hơn.

Cầu Nguyện:

Lạy Cha, Thánh Augustinô cũng phải thốt lên: lòng con luôn thao thức cho tới khi an nghỉ trong Chúa. Vâng thưa Cha, vì được sinh ra từ Cha nên chúng con chỉ vui thỏa thật khi tìm về với Cha. Trong Cha chúng con hân hoan ca vang lời tán tạ: Cha là hạnh phúc đời chúng con.

Chúng con cầu xin, nhờ Ðức Giêsu, Chúa chúng con. Amen.